เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ บ้านขี้เหล็ก ต. ขุนทะเล อ. ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยทีม นครศรีธรรรมราช

เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ บ้านขี้เหล็ก ต. ขุนทะเล อ. ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยทีม นครศรีธรรรมราช