เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ ทับน้ำเต้า ม.8 ต. กรุงชิง อ. นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โดย ทีม นครศรีธรรมราช

เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ ทับน้ำเต้า ม.8 ต. กรุงชิง อ. นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช โดย ทีม นครศรีธรรมราช