เปิดโอกาสทางธุรกิจ ณ จังหวัดกระบี่ โดย GPD อมรรัตน์ จินดาพล

เปิดโอกาสทางธุรกิจ   ณ  จังหวัดกระบี่  โดย  GPD  อมรรัตน์  จินดาพล