ตรวจประเมิณสุขภาพ บ้านคลองม่วง อ.เมือง จ.กระบี่

ตรวจประเมิณสุขภาพ บ้านคลองม่วง อ.เมือง จ.กระบี่