ตรวจประเมินสุขภาพ บ้านทุ่ง-เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่

ตรวจประเมิณสุขภาพ บ้านทุ่ง-เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่