ประเมินสุขภาพเบื้องต้น ณ.บ้านคองเตาะ จ.กระบี่ โดยภูเก็ตทีม

ประเมินสุขภาพเบื้องต้น ณ.บ้านคองเตาะ จ.กระบี่ โดยภูเก็ตทีม