ประเมินสุขภาพเบื้องต้น ณ.บ้านเขาตั้ง จ.กระบี่ โดยภูเก็ต

ประเมินสุขภาพเบื้องต้น ณ.บ้านเขาตั้ง จ.กระบี่ โดยภูเก็ต