ประชุมเปิดโอกาสทางธุรกิจ จ.นราธิวาส วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555

AOP ที่โรงแรมเก็นติ้ง อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555โดย SPD วสันต์ หัสนีย์ และPD จันทรา ศรัทธาบุญ