AOP ณ ศูนย์ผู้แทนจำหน่าย จังหวัดปทุมธานี

AOP ณ ศูนย์ผู้แทนจำหน่าย จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2555 เผยเคล็ดลับผลิตภัณฑ์ 9 ขั้นตอนโดยทีมนวนครและสระบุรี