สัมมนา SPD ภาคใต้ (บาหลี 9-12 มี.ค.55)

สัมมนา  SPD  ภาคใต้  (บาหลี  9-12  มี.ค.55)  นำโดย GPD  กรวีร์  น้อยลัทธี  -  อัยการทรงธรรม  จิตตอารี