การดูแลผิวพรรณแบบ 9 ขั้นตอน ณ ศูนย์ผู้แทนจำหน่ายจันทบุรี

การดูแลผิวพรรณแบบ 9 ขั้นตอน โดยผู้เชี่ยวชาญของเอปูเซ่   ณ  ศูนย์ผู้แทนจำหน่ายจันทบุรี  เมื่อ วันที่  25  เมษายน  2555