รุ่นพี่  SPD  ร่วมแรง อบรมว่าที่  SPD เพื่อส่งขึ้นสู่ตำแหน่งอันทรงเกียรติ