เปิดโอกาสทางธุรกิจ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์

เอปูเซ่ชี้ทางคุณภาพชีวิตที่ดีต้องมีที่ให้เปลี่ยนแปลง ณ   อ.ศรีเทพ  จ.เพชรบูรณ์