พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เปิดศูนย์ผู้แทนจำหน่ายประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ชาวอุบลฯร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ  เปิดศูนย์ผู้แทนจำหน่ายประจำจังหวัด