สัมมนารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รุ่นที่ 5 ( เรียนรู้)

สัมมนารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  รุ่นที่ 5   ( เรียนรู้)  วันที่  16- 17 มิถุนายน 2555  จ.นครศรีธรรมราช