สัมมนาผู้นำ จันทบุรี โดยทีม เพชรบูรพา 16 มิ.ย.55

สัมมนาผู้นำ จันทบุรี โดยทีม  เพชรบูรพา เกาะช้าง  จ.ตราด 16 มิ.ย.55