สัมมนาผู้นำ จันทบุรี โดยทีม เพชรบูรพา 17 มิ.ย.55

สัมมนาผู้นำ จันทบุรี โดยทีม  เพชรบูรพา  เกาะช้าง  จ.ตราด  17 มิ.ย.55(รวมพลังและเรียนรู้)