วันแม่แห่งชาติ..ศูนย์ผู้แทนจำหน่ายประจำจังหวัดจันทบุรี Featured

ทปษ.ฑิปาภร  อนามพงศ์  ผู้นำ  เพชรจันทบูร  พร้อมใจจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9   ณ ศูนย์ผู้แทนจำหน่าย