โรงเรียน นิรันดร์รัตน์....เลือกเอปูเซ่ เปิดโอกาสทางธุรกิจ Featured

อ.พจน์   โรงเรียน นิรันดร์รัตน์  ให้เอปูเซ่เป็นทางเลือกแก่ลูกศิษย์  เปิดช่องทางรายได้อีกทางหนึ่ง  โดยมี ท่านประธานมนตรี  และ ทปษ ธนันญ์ชาติ  จากเอปูเซ่ให้คำแนะนำ...