พิธีทำบุญเลี้ยงพระ โมบาย อ.ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ  โมบาย อ.ท่าศาลา    จังหวัดนครศรีธรรมราช