เปิดโอกาสทางธุรกิจ จ.ระยอง Featured

เพชรจันทบูร  เปิดโอกาสทางธุรกิจ  ณ  แพสุขสมบูรณ์รีสอร์ท  จ.ระยอง  ท่านประธานให้เกียรติร่วมงาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562