สัมมนา รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รุ่นที่ 6 (ร้อง เล่น ประสาพี่น้อง)

สัมมนา รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  รุ่นที่  6  (ร้อง เล่น  ประสาพี่น้อง)