สัมมนา รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง รุ่นที่ 6 (ถ่ายทอดประสบการณ์)

สัมมนา รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง  รุ่นที่  6  (ถ่ายทอดประสบการณ์)