ประชุมผู้นำ ณ สำนักงานสาขาภูเก็ต

ประชุมผู้นำ ณ  สำนักงานสาขาภูเก็ต