ประชุมผู้นำ ณ สำนักงานสาขาอุดร

ประชุมผู้นำ ณ  สำนักงานสาขาอุดร