ประชุมผู้นำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมลุยสู่สัมมนาประเทศจีน

ประชุมผู้นำ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เตรียมลุยสู่สัมมนาประเทศจีน