สาธิตการทำหน้า 9 ขั้นตอน จ.กระบี่ โดย PD ฮารูน เลิศประธาน

สาธิตการทำหน้า 9 ขั้นตอน จ.กระบี่ โดย PD ฮารูน เลิศประธาน