ให้ความรู้กับกลุ่ม อสม. จังหวัดภูเก็ต โดยภูเก็ตทีม ณ ร.ร ภูเก็ตเมอร์ลิน

ให้ความรู้กับกลุ่ม อสม. จังหวัดภูเก็ต โดยภูเก็ตทีม ณ ร.ร ภูเก็ตเมอร์ลิน