เพชรจันทบูร...เสริมความรู้ธุรกิจเอปูเซ่แก่พี่น้องจันทบุรี  ณ  สวนรินรดี  สวนผลไม้เลื่องชื่อของจังหวัดจันทบรี

การทำธุรกิจเครือข่ายให้สำเร็จ  ขาย  และ  ขยาย  เท่านั้น

การเปิดโอกาสให้ผู้มุ่งหวังเป็นสิ่งสำคัญในการให้โอกาสพบกับสิ่งดีๆ

ผลิตภัณฑ์เอปูเซ่สู่ผู้บริโภคลำดับสุดท้าย...

เพชรจันทบูร..ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการทำงานพื้นฐานเป็นหลัก

Happy  Day    ทุกๆเสาร์ที่ 2  ของเดือน  เริ่มแล้วประจำปี  2562

Success  Full  Team  เต็มกำลังกับเอปูเซ่...

เพชจันบูณ..เปิดโอกาสให้พี่น้อง  บ้านโป่งวัว  อ.แก่งหางแมว  จ.จันทบุรี  ได้พบกับผลิตภัณฑ์ดีๆจาก เอปูเซ่

Page 8 of 192