สุข...สนุก...เดือนละครั้งที่บ้านเรา...เอปูเซ่

ผลิตภัณฑ์เอปูเซ่ทุกอย่างทำมาจากความตั้งใจให้สิ่งดีๆแก่ผู้บริโภค...แนะนำให้ใครมั่นใจในสินค้า 100%

ใช้ผลิตภัณฑ์เอปูเซ่และขายด้วยกำไรหลายต่อทั้งได้ใช้ของดีๆและมีรายได้(เค้าลือกันทั้งอำเภอ)

เมื่อลงมือทำสิ่งที่ได้  สำเร็จ กับ ไม่สำเร็จ  แต่ถ้าไม่ลงมือทำสิ่งที่ได้คือไม่สำเร็จแน่นอน

เอปูเซ่...หนึ่งในธุรกิจไม่กี่อย่างที่คนอายุต่างวัยก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทุกคน

คุณปิยนุช(พี่แป๋ว) เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาเห็นเพื่อนใช้คอรร่าวีแล้วผิวขาว ตัดสินใจเดินทางมาหาผลิตภัณฑ์เอปูเซ่ด้วยตนเอง(สมใจปรารถนา)

ความสำเร็จในการทำงาน...เลียนแบบผู้นำที่สำเร็จแค่เนี๊ย!!!

เอปูเซ่...ทำให้คุณมีความสุขทั้งด้านการเงินและการใช้ชีวิต(ภาพมันฟ้อง)

Page 9 of 205