การทำงานมีหลายวิธี  แต่เป้าหมายจะเหมือนกันคือความสำเร็จ

ดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เอปูเซ่

ผลิตภัณฑ์เอปูเซ่  ดูแลสุขภาพจากภายในและมีผลิตภัณฑ์ทำให้สวยสดใสภายนอก...

ทีมฟ้าประทาน นำโดย อ.ธนันญ์ชาติ  ดีเหลือ   พร้อมทีมงานออกดูแลผู้ป่วย  ด้วยผลิตภัณฑ์ เอปูเซ่  ควบคู่ไปกับการดูแลของแพทย์แผนปัจจุบัน

ตั้งใจทำ...ทำด้วยใจทุ่มเท

เริ่มทำตั้งแต่วันนี้...ได้เที่ยวฟรีแน่ๆ

เสาร์แรกของเดือน...สนุกสนานที่บ้านของเรา

Page 11 of 218