เสาร์แรกของเดือน...สนุกสนานที่บ้านของเรา

ผลิตภัณฑ์เอปูเซ่...ใช้ดีแล้วถูกใจ...ใช้ตลอด

อะไรเอ้ย ... กินเห็นผล ... ทำเห็นเงิน (เอปูเซ่)

ผู้ป่วยโรคตับ ได้รับการดูแลจากทีมงาน ผอ.ธนันญ์ชาติ ดีเหลือ ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเอปูเซ่  อาการดีขึ้นมาก ทั้งนี้  ควบคู่กับการดูแลของแพทย์แผนปัจจุบัน

ยิ่งทำ  ยิ่งได้  ยิ่งให้  ยิ่งมี

สินค้าดี...อยากรวยเท่าไหร่...ลุยเลย

การทำงาน...สามัคคี...วางแผน...ลงมือทำ

ทำเอปูเซ่...กระจายสินค้า...ความสุขก็บังเกิด

การทำเอปูเซ่...ทำด้วยความตั้งใจที่จะให้  ให้ได้ใช้สินค้าดีๆ   ให้มีรายได้...ผู้ให้ย่อมได้รับสิ่งดี

เมื่อมั่นใจในสินค้า...มั่นใจที่จะบอกต่อ (ส่งต่อสุขภาพดี)

Page 9 of 40