มุ่งมั่น  ศรัทธา  พัฒนา  คุณธรรม...(ทีมฟ้าประทาน)

ลูกค้าไว้ใจ  คนขายวางใจ  เอปูเซ่

ผลิตภัณฑ์เดียวกัน ต่างการทำงาน  แต่จุดหมายคือสุขภาพผู้บริโภค

การทำงานมีหลายวิธี  แต่เป้าหมายจะเหมือนกันคือความสำเร็จ

ดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์เอปูเซ่

ผลิตภัณฑ์เอปูเซ่  ดูแลสุขภาพจากภายในและมีผลิตภัณฑ์ทำให้สวยสดใสภายนอก...

ทีมฟ้าประทาน นำโดย อ.ธนันญ์ชาติ  ดีเหลือ   พร้อมทีมงานออกดูแลผู้ป่วย  ด้วยผลิตภัณฑ์ เอปูเซ่  ควบคู่ไปกับการดูแลของแพทย์แผนปัจจุบัน

ตั้งใจทำ...ทำด้วยใจทุ่มเท

เริ่มทำตั้งแต่วันนี้...ได้เที่ยวฟรีแน่ๆ

เสาร์แรกของเดือน...สนุกสนานที่บ้านของเรา

ผลิตภัณฑ์เอปูเซ่...ใช้ดีแล้วถูกใจ...ใช้ตลอด

อะไรเอ้ย ... กินเห็นผล ... ทำเห็นเงิน (เอปูเซ่)

Page 6 of 38