เมื่อกินแล้วสุขภาพดี...ทำดีด้วยการบอกต่อสิ่งดีๆ...

ดูแลสุขภาพ  ดูแลด้วยผลิตภัณฑ์ของเอปูเซ่....ฟันธง

มุ่งมั่น  ศรัทธา  พัฒนา  คุณธรรม...(ทีมฟ้าประทาน)

ลูกค้าไว้ใจ  คนขายวางใจ  เอปูเซ่

ผลิตภัณฑ์เดียวกัน ต่างการทำงาน  แต่จุดหมายคือสุขภาพผู้บริโภค

การทำงานมีหลายวิธี  แต่เป้าหมายจะเหมือนกันคือความสำเร็จ

ผลิตภัณฑ์เอปูเซ่  ดูแลสุขภาพจากภายในและมีผลิตภัณฑ์ทำให้สวยสดใสภายนอก...

ทีมฟ้าประทาน นำโดย อ.ธนันญ์ชาติ  ดีเหลือ   พร้อมทีมงานออกดูแลผู้ป่วย  ด้วยผลิตภัณฑ์ เอปูเซ่  ควบคู่ไปกับการดูแลของแพทย์แผนปัจจุบัน

ตั้งใจทำ...ทำด้วยใจทุ่มเท

เริ่มทำตั้งแต่วันนี้...ได้เที่ยวฟรีแน่ๆ

Page 8 of 40